Productes i Serveis

Alvifoc artSubministrament, instal·lació i revisió de:

 • Extintors
 • Equips de manega
 • Grups de pressió
 • Columna seca
 • Detecció d’incendis
 • Convencionals, analògiques, barreres, aspiració…
 • Alarma d’incendis
 • Extincions fixes
 • Gasos, pols, espumes, additius
 • Protecció passiva
 • Cortines de fums
 • Sistemes d’exutoris
 • Proteccions cuines
 • Instal·lacions de marina
 • Senyalització
 • Vies d’evacuació, riscos laborals, equips contraincendis
 • Curs d’utilització d’equips contra incendis